Type B-bedrijven: Deze bedrijven zijn niet (meer) vergunningpiichtig, maar wel meldingplichtig. Alle hoofdstukken uit het Activiteitenbesluit zijn voor deze bedrijven van toepassing. M Type-C-bedrijven: Deze bedrijven zijn (of beter: blijven) vergunningpiichtig. Zij kunnen behalve met vergunningvoorschriften voor een deel van hun activiteiten ook te maken krijgen met een aantal voorschriften uit het Activiteitenbesluit. Milieuprogramma 2009 Leeuwarderadeel 7

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2009 | | pagina 26