f r 8, Financieei Overzicht uren en kosten Uren kosten Bedrijven vergunningverlening 373 €27.248,- Administratieve afhandeling 250 13.750,- Bodem 300 €20.715,- Geluid 121 10.769,- Diversen 780 65.658,- Totaal 1824 138.140,- Extra posten: Piketdienstvaste kosten €2.719,- Piketdienst, inzet pm Milieuprogramma 2009 Leeuwarderadeel

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2009 | | pagina 41