O de griffier, 15. Sluting De voorzitter bedankt iedereen voor de inbreng en sluit de vergadering om 20.40 uur. Hij wenst iedereen goede feestdagen. Toezeggingen van het COLLEGE aan de RAAD in de vergadering van 8 december 2016 Onderwerp Toezeggingen College Actie door Brief FSU Portefeuillehouder zegt toe de in Noardwestverband verzonden reactie op de brief van FSU zal worden doorgestuurd naar de raad. CV Gladheidbestrijdingsplan Waarnemend portefeuillehouder zegt toe de openstaande vragen schriftelijk te beantwoorden bereikbaarheid telefoonnummer, nat sproeien en strooien, wat zijn de kosten voor het bestrooien van de buitenwegen en wat kost het in lx strooien van de gehele route. G V/CV Waarnemend portefeuillehouder zal de raad ook een stuk laten doen toekomen waarin staat hoe de gemeente Leeuwarden omgaat met haar buitenwegen. GV/CV Sa fêststeld ynyde iepenbiere riedsgearkomste fan 26 jannewaris 2017 de foarsii (mw. mwd.J. Olthof) ^CBoertjen: 7

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 10