7 Informatie uit of via het college1 1 Het lid van de raad dat het woord wil voeren over 'ingekomen stukken' meldt dit onder aanduiding van het onderwerp ten minste 12 uur vóór aanvang van de vergadering schriftelijk bij de griffier (artikel 20 RvO) Raadsvergadering d.d.: 26 januari 2017 Agendapunt: 7 Ynkommen stikken üt it kolleezje fan B&W Ingekomen stukken uit het college van B&W Stiens, 17 januari 2017 Aan de raad, Voorstel: Besluiten tot hetgeen in de kolom "behandelingsvoorstel" staat vermeld. NR DATUM ONDERWERP BEHANDELINGS VOORSTEL 1 Nov/ Dec 2016 Januari 2017 Besluitenlijst B&W van: - 29 november 2016 - 06 december 2016 -13 december 2016 - 20 december 2016 - 03 januari 2017 -10 januari 2017 v.k.a. 2 Ontvangen 30-11-16 MEMO Bodemsanering Bredyk v.k.a. naar raadsleden verzonden 30/11/16 3 Ontvangen 07-12-16 MEMO AV Frieso v.k.a. naar raadsleden verzonden 07/12/16 4 Ontvangen 07-12-16 Handhavingsuitvoeringsprogramma 2017 v.k.a. naar raadsleden verzonden 07/12/16 5 Ontvangen 07-12-16 MEMO Procedure Klein Leed v.k.a. naar raadsleden verzonden 07/12/16 1 Aan de raad gerichte stukken van of via het college van B&W in het kader van de actieve informatieplicht.

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 12