2 6 Ontvangen 08-12-16 Nieuwsbrief Steenslan december 2016 v.k.a. naar raadsleden verzonden 08/12/16 7 Ontvangen 12-12-16 Prestatieafspraken tussen gemeente Leeuwarderadeel, WoonFriesland en De Bewonersraad v.k.a. naar raadsleden verzonden 12/12/16 8 Ontvangen 13-12-16 MEMO Verwijderd informatiebord bij stoplichten v.k.a. naar raadsleden verzonden 13/12/16 9 Ontvangen 20-12-16 MEMO Toezegging Vraag gevaarlijke verkeerssituatie AH-Wythusterwei v.k.a. naar raadsleden verzonden 20/12/16 10 Ontvangen 20-12-16 MEMO Cijfers Noordelijke Elfstedenvaarroute v.k.a. naar raadsleden verzonden 20/12/16 11 Ontvangen 20-12-16 MEMO Grenscorrectie Aide Leie v.k.a. naar raadsleden verzonden 20/12/16 12 Ontvangen 21-12-16 MEMO Ontwikkeling spoorloods en achterliggend terrein door Proplan v.k.a. naar raadsleden verzonden 21/12/16 13 Ontvangen 04-01-17 MEMO Toezegging Brief FSU v.k.a. naar raadsleden verzonden 04/01/17 14 Ontvangen 05-01-17 Brief Provincie Fryslan m.b.t. Begroting 2017 v.k.a. naar raadsleden verzonden 05/01/17 15 Ontvangen 05-01-17 Brief Provincie Fryslan m.b.t. Goedkeuring begrotingswijzigingen v.k.a. naar raadsleden verzonden 05/01/17 16 Ontvangen 10-01-17 MEMO Motie Harmonisatie subsidierelaties verenigingen en instellingen d.d. 24 nov 2016 v.k.a. naar raadsleden verzonden 10/01/17 17 Ontvangen 10-01-17 MEMO Rapportage Deloitte uittreding dienst SoZaWe Noordwest Friesland v.k.a. naar raadsleden verzonden 10/01/17 18 Ontvangen 16-01-17 MEMO Brief Ministerie OCW m.b.t. de fusietoets FIER-Radius v.k.a. naar raadsleden verzonden 16/01/17

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 13