scheidende leden te ontslaan. Kanttekeningen: n.v.t. Financiële toelichting: n.v.t. Uitvoering afhandeling: H&Hiem Evaluatie: n.v.t. Conclusies Raad le behandeling: n.v.t. Bijlagen: Brief Hüs& Hiem van 6 december 2016 Ter inzage gelegde stukken: B&W advies Burgemeester en wethouders van Leeuwarderadeel, de secretaris de burgemeester HARRIE SIEGERSMA drs. JOOP R.A. BOERTJENS

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 15