Leeuwarderadeel GEMEENTE 9 Nr. 2017/1 De raad van de gemeente Leeuwarderadeel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Leeuwarderadeel d.d. 3 januari 2017; BESLUIT De leden van de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit 2017 respectievelijk te ontslaan en of (her tejbenoemen volgens het voorgedragen voorstel in de brief van 6 december 2016 van Hüs&Hiem Aldus besloten door de raad voornoemd in zijn openbare vergadering van 26 januari 2017

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 16