husenhiem ✓V welstandsadvlsering en monumentenzorg te ontslaan, de leden van de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit: Naam. Functie Opleiding Hoofdwerkzaamheden A. de Groot TU Delft monumentendeskundige B. Zantman TU Delft architect adviseur ruimtelijke kwaliteit Libau directeur-vennoot AchterboschZantman Arch. te herbenoemen als lid van de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit: M. Eskens architectuurhistoricus C.M. Hooyschuur monumentenarchitect J.P. Nicolai architect P. de Ruyter landschapsarchitect Rijksuniversiteit Groningen Academie van Bouwkunst Amsterdam Academie van Bouwkunst Groningen LU Wageningen adviseur ruimtelijke kwaliteit hös en hiem mededirecteur Hooyschuur Architecten bna lid directie Skets Architectuurstudio directeur-eigenaar Bureau Peter de Ruyter J W. Fnsoatfaal 1 8033 BN Leeuwarden (058) 233 70 30 husenhem ©husenhiem nl wwwhuseriiletn nl NL48BNGH 0285 0223 50 te benoemen als nieuw lid van de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit: K. Couwenbergh architect R. de Vries architectuurhistoricus J. Plantenga landschapsarchitect J. Hobma burgerlid i. de Vries architect G. Boschloo architect Academie van Bouwkunst Amsterdam Rijksuniversiteit Groningen Wageningen University MTS Sneek TU Delft TU Delft eigenaar Karin Couwenbergh Architect zelfstandig bouwhistoricus/ rietdekker zelfstandig hodn My Backyard Landschapsarchitectuur technisch servicemonteur/ deskundige (woon)schepen adviseur ruimtelijke kwaliteit hüs en hiem adviseur ruimtelijke kwaliteit hüs en hiem

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 20