Bijlage: 1 Bestemmingsreserve Sociaal Domein Stand per 01-01-2016 Mutaties 2016 (op basis van raadsbesluiten): - Formatie gebiedsteam - Coördinator Sociaal Team - Toegang gebiedsteam - Overschrijding Steun op Maat en Jeugd - Coördinator gebiedsteams Noardwest Fryslan - Faciliteren en investeren in het sociaal domein - Afrekening 2015 Dienst SZW NW Fryslan - Saldo 2016 Sociaal Domein (incl. afrek. 2016 Dienst) Stand per 31-12-2016 (op basis van raadsbesluiten) Mutaties 2017 (op basis van programmabegroting 2017): - Extra uren gebiedsteam - Saldo 2017 Sociaal Domein Stand per 31-12-2016 (begrotingssaldo) Mutaties 2017 (op basis van herziene begroting Dienst) - Saldo begroting Dienst 2017 Stand per 31-12-2017 (begrotingssaldo)

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 25