O O Begrotingswijziging Herziene begroting 2017 Dienst SoZaWe geen programma I Sociaal domein I Baten I 0 I Lasien Activiteit Subcategorie Ine Kenmerk Bedrag begroting Bedrag 2017 Bedrag 2018 Bedrag 2019 Bedrag 2020 Bedrag 2021 7910023 Overige bestemmingsreserve 4600000 Storting aan reserves/voorzieningen Nee 0 0 174.566 174.566 174.566 174 566 174.566 174 566 0 0 Totaal lasten Activiteit Subcategorie Ine Kenmerk Bedrag begroting Bedrag 2017 Bedrag 2018 Bedrag 2019 Bedrag 2020 Bedrag 2021 7910023 Overiqe bestemmingsreserve 8600000 Onttrekking aan reserves Nee 0 0 20.321 20.321 20.321 20.321 0 Totaal baten 0 20.321 20.321 20.321 20.321 0 Saldo I 0 -154.245 -154.245 -154.245 -154.245 Activiteit Subcategorie Ine Kenmerk Bedrag begroting Bedrag 2017 Bedrag 2018 Bedrag 2019 Bedrag 2020 Bedrag 2021 6610400 Algemene bijstandsverlening 4424017 Bijdrage Sociale Dienst Noord west Friesland Nee 0 0 -20.471 -20.471 -20.471 -20.471 0 6611100 Sociale werkvoorziening 4424017 Bijdrage Sociale Dienst Noord west Friesland Nee 0 0 -746 -746 -746 -746 0 6611100 Sociale werkvoorziening 4424017 Bijdrage Sociale Dienst Noord west Friesland Nee 0 0 -842.152 -842.152 -842.152 -842.152 0 6611100 Sociale werkvoorziening 4424031 Uitkering WSW aan Friesland West Nee 0 0 842.152 842.152 842.152 842.152 0 6614100 Bijzondere bijstandsverlening 4424017 Bijdrage Sociale Dienst Noord west Friesland Nee 0 0 -1.026 -1.026 -1.026 -1.026 0 6614100 Bijzondere bijstandsverlening 4424017 Bijdrage Sociale Dienst Noord west Friesland Nee 0 0 -13.647 -13.647 -13.647 -13.647 0 6614200 Minimabeleid 4424017 Bijdrage Sociale Dienst Noord west Friesland Nee 0 0 -54.706 -54.706 -54.706 -54.706 0 6614400 Schuldhulpverlening 4424017 Bijdrage Sociale Dienst Noord west Friesland Nee 0 0 -4.668 -4.668 -4.668 -4.668 0 6623100 Participatiebudget 4424017 Bijdrage Sociale Dienst Noord west Friesland Nee 0 0 -42.246 -42.246 -42.246 -42.246 0_ 6661100 Voorziening gehandicapten (WRV) 4424017 Bijdrage Sociale Dienst Noord Nee 0 0 -13.000 -13.000 -13.000 -13.000 0 17A 174 Ififi U ir Ldaien O I fJ.3DO 1 H.OOÜ 1 f "T.VWU f "TiWWW - -1 - -

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 26