zoutmethode is ongeschikt voor preventief strooien. Om met droogzout hetzelfde effect te bereiken bij preventief strooien als bij gebruik van natzout is een veel grotere hoeveelheid zout nodig. Dit veroorzaakt een grotere belasting van het milieu en brengt hogere kosten met zich mee. Deel vraag 3 Wat zijn de kosten voor het bestrooien van de buitenwegen en wat kost het in lx strooien van de gehele route. Indien Leeuwarderadeel zou overgaan tot het bestrijden van gladheid op de buitenwegen, wat geen staand beleid is in Leeuwarderadeel en Leeuwarden, dan dient er een extra eenheid te worden aangeschaft. Berekening van de kosten: De vaste en variabel kosten voor een dergelijke eenheid bedraagt: Vaste kosten: Variabele kosten Exploitatie pekelwatersproeier 4.809,-/ iaar Tractor incl. bedienina 85, /uur x 2.5 uur= €213./ actie Rolbezem €1.120,-/ iaar Aantal acties 35x oer seizoen €.7.455.- T.b.s trekker 580,-/iaar Consianatie 2x 2.550,-/ iaar Aanvoer oekelwater €170.-/rit Vastleaaina strooidata 155.-/iaar 4 acties per rit €42.50x35 €.1.487.50 Ooslaa pekelwuter 3.236,-/ iuar Totaal variabel €8942.50 Exploitatie meetpunt om 35 acties per actie €255.50 Totaal vaste kosten 12.450.-/iaar De visie gladheidbestrijding Leeuwarden 2015-2020 ligt er inzage. Wij nemen aan u hiermee voldoende te hebben ingelicht. Met vriendelijke groet, Het college

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 58