Drompelbedragen Ljouwert Hjiründer stiet itjingeyn it "Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Gemeente Leeuwarden 2014-2018" is beskreaun: 5.5 Bepalen van de inkoopprocedure De Gemeente zal - met inachtneming van de Gids Proportionaliteit - bij de onderstaande bedragen de volgende procedures hanteren, tenzij blijkt dat dit niet aansluit bij het type Inkoop en het karakter van de markt waarin de Ondernemers 12 opereren. In dat laatste geval kan de Gemeente ook kiezen voor een andere procedure. Onderstaande bedragen zijn exclusief BTW. Enkelvoudig Werken Tot 50.000 Leveringen Tot 25.000 Diensten Tot 25.000 Meervoudig Vanaf 50.000 tot 1.000.000 Vanaf 25.000 tot Europees drempelbedrag Vanaf 25.000 tot Europees drempelbedrag Nationaal Vanaf 1.000.000 tot Europees drempelbedrag Europees Vanaf Europees drempelbedrag Vanaf Europees drempelbedrag Vanaf Europees drempelbedrag Enkelvoudig onderhandse Offerteaanvraag De Gemeente vraagt aan eén Ondernemer een Offerte. Meervoudig onderhandse Offerteaanvraag De Gemeente vraagt ten minste aan drie Ondernemers en ten hoogste aan vijf Ondernemers een Offerte. Nationaal aanbesteden Vanaf 1.000.000 tot het (Europese) drempelbedrag zal de Gemeente Werken nationaal aanbesteden. De Gemeente zal voorafgaand aan de opdrachtverlening een aankondiging plaatsen. Europees aanbesteden Boven de (Europese) drempelbedragen zal de Gemeente in beginsel Europees aanbesteden, tenzij dit in een bepaald geval niet nodig is op grond van de geldende wet- en regelgeving.

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 63