lm Leeuwarderadsel J>m GEMEENTE RIEDSGEARKOMSTE 3 maaie 2017 fan Stiens, Doniastate 2011 Jier: 2017/ 04

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 1