3 Jaarverslag over 2016 (bedrag x 1.000) Programma baten lasten saldo Programma 1 Burger en Bestuur 189 2.298 -2.109 Programma 2 Integrale Veiligheid 0 587 -587 Programma 3 Beheer openbare ruimte 946 2.499 -1.553 Programma 4 Lokale economie 96 124 -28 Programma 5 Onderwijs 41 656 -615 Programma 6 Sport, recreatie en cultuur 210 2.339 -2.129 Programma 7 Sociaal domein 2.522 10.481 -7.959 Programma 8 Milieu en Afval 1.325 1.242 83 Programma 9 Wonen 342 764 -422 Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen 1 1.160 -1.158 Totaal programma baten en -lasten 5.672 22.150 -16.478 Algemene dekkingsmiddelen 18.097 1.250 16.847 Mutaties in de reserves 1.114 922 192 Totaal 24.882 24.322 561 5-143

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 101