WAT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN Bestuurlijke toekomst In april 2016 hebben alle 7 gemeenteraden het herindelingsadvies vastgesteld. Gedeputeerde Staten van de Provincie Friesland hebben dit in juni 2016 met een positief advies naar het ministerie van Binnenlandse Zaken gestuurd. De burgers zijn via de Stienser geïnformeerd over deze besluiten en over de vervolgroute naar de Tweede en Eerste Kamer. In de aanloop naar de samenvoeging is de samenwerking met Leeuwarden goed ingericht. Meetbaar resultaat 2016 2017 Besluit herindeling 21-04-2016 Gemeenteraadsverkiezingen 22-11-2017 Betere dienstverlening We hebben de dienstverlening op peil gehouden. Als het gaat om meldingen, verricht de gemeente Leeuwarden op het gebied van uitvoering inmiddels ondersteuning. Daar waar het toepasbaar is maken we gebruik van ons communicatieplan. Meetbaar resultaat 2016 2017 Voldoen aan de wettelijke NUP We voldoen We voldoen Werken met een communicatieplan Doen we Doen we Burgerparticipatie In 2016 hebben we diverse inloop- en informatie avonden georganiseerd. Voorbeelden hiervan: bouwrijp maken Steenslan, aanleg fiets- wandelpad Spoorbaan. Eind november heeft de gemeente Leeuwarden voorlichting gegeven over de subsidies na de her indeling. Meetbaar resultaat 2016 Burgers worden voorgelicht over de samenvoeging en bij ingrijpende besluiten over de inrichting van de openbare ruimte (beleid en beheer 11 bijeenkomsten 7-143

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 103