WAT HEEFT HET GEKOST Baten en lasten programma Lasten Baten Gerealiseerde resultaat voor bestemming Toevoeging/onttrekking aan reserves Gerealiseerde resultaat na bestemming Begroting 2016 voor wijziging 1.955.334 171.175 -1.784.159 -1.784.159 Begroting 2016 na wijziging 2.022.200 178.721 -1.843.479 -1.843.479 Rekening 2016 2.297.888 189.382 -2.108.506 0 -2.108.506 8-143

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 104