Veilige woon- en leefomgeving Het, in samenwerking met gemeente het Bildt en Menameradiel, voortzetten en uitvoeren van het Integraal Veiligheidsbeleid. Het, vanuit de gemeentelijke regierol, initiëren en in stand houden van een netwerk met ketenpartners o.a. door middel van deelname aan Veiligheidshuis Fryslan. Het doen plaatsvinden van het Driehoeksoverleg Noordwest Fryslan (gemeente, politie en Openbaar Ministerie). Het doen plaatsvinden van IVZ-overleg (gemeente, politie en overige ketenpartners). Het doen plaatsvinden van IVZ-overleg Wijkagenten (gemeente, wijkagenten politie en overige ketenpartners). Het opstellen van Integrale Veiligheidsrapportages (4-, 8- 12-maands). Het informeren van de raad over de uitkomsten van de bestuursrapportages van de politie. Het leveren van input voor het jaarplan van de politie. Het deelnemen en uitbreiden van deelnemers aan Burgernet. Het deelnemen aan Buurtbemiddeling Friesland ten behoeve van bewoners van de gemeente. Het uitvoeren van de Nazorg ex-gedetineerden (DPAN) en de BlJ-informatievoorziening. Deelnemerspercentage 2016 gemeente Leeuwarderadeel: Gemeente 12,8 I 1320 I okt-11 Leeuwarderadeel 12,1 Het deelnemerspercentage is gestegen van 11,9% naar 12,8% in 2016. Burgernetacties 2016 gemeente Leeuwarderadeel: Leeuwarderadeel Burgernetmail (niet tijdkritische acties) 2016 gemeente Leeuwarderadeel: 10 -143 WAT HEBBEN WE DAARVOOR GEDAAN Meetbaar resultaat 2015 2016 Deelnemers Burgernet 11,9% 12,8% Hard succes: een geslaagde burgernetactie dankzij een burgernetdeelnemer. Zacht succes: een geslaagde burgernetactie {vermiste persoon is terecht of een verdachte is aangehouden,) niet rechtstreeks te herleiden naar een burgernetdeelnemer.

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 106