Baten en lasten programma Lasten Baten Gerealiseerde resultaat voor bestemming Toevoeging/onttrekking aan reserves Gerealiseerde resultaat na bestemming Begroting Begroting Rekening 2016 2016 2016 voor na wijziging wijziging 154.147 171.958 123.955 47.083 47.083 95.541 -107.064 -124.875 -28.414 0 0 0 -107.064 -124.875 -28.414 19 -143

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 115