WAT HEEFT HET GEKOST Baten en lasten programma Lasten Baten Gerealiseerde resultaat voor bestemming Toevoeging/onttrekking aan reserves Gerealiseerde resultaat na bestemming Begroting Begroting Rekening 2016 2016 2016 voor na wijziging wijziging 706.022 712.520 655.841 49.356 49.356 40.988 -656.666 -663.164 -614.852 0 0 0 -656.666 -663.164 -614.852 22 -143

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 118