Baten en lasten programma WAT HEEFT HET GEKOST Begroting 2016 voor wijziging 2,443.012 153.767 -2.289.245 Begroting 2016 na wijziging 2.520.803 153.601 -2.367.202 Rekening 2016 2.339.399 209.910 -2.129.489 0 0 0 -2.289.245 -2.367.202 -2.129.489 26 -143

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 122