Na de zomervakantie zijn er in onze gemeente twee zwerfafval opruimdagen gehouden. Tegen een kleine vergoeding konden verenigingen, scholen en/of buurten een dag aan de slag gaan. Een aantal verenigingen, scholen en dorpsbelangen hebben een mail over deze actie ontvangen. Ook is deze actie gepubliceerd in de Stienser en op de website. Twee hengelsportverenigingen hebben een zwerfafval opruimdag gehouden. De Himmeldei is weer georganiseerd in gemeente Leeuwarderadeel. Een drietal basisscholen heeft hieraan mee gedaan. Ook werd er een theaterles over zwerfafval aangeboden. Alle 3 de scholen hebben ook deze theaterles afgenomen. Een zwerfafvalmeting is uitgevoerd. Leeuwarderadeel kan worden aangemerkt als een zeer schone tot schone gemeente op het gebied van grof zwerfafval. Voor fijn zwerfafval scoort de gemeente bijna overal het predicaat "Schoon". WAT HEEFT HET GEKOST Baten en lasten programma Lasten Baten Gerealiseerde resultaat voor bestemming Toevoeging/onttrekking aan reserves Gerealiseerde resultaat na bestemming Begroting 2016 voor wijziging 1.331.982 1.360.565 28.583 0 28.583 Begroting 2016 na wijziging 1.234.176 1.304.565 70.389 0 70.389 Rekening 2016 1.242.255 1.325.267 83.012 0 83.012 33 -143

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 129