WAT HEEFT HET GEKOST Baten en lasten programma Lasten Baten Gerealiseerde resultaat voor bestemming Toevoeging/onttrekking aan reserves Gerealiseerde resultaat na bestemming Begroting Begroting Rekening 2016 2016 2016 voor na wijziging wijziging 824.774 819.535 763.996 299.250 310.983 341.677 -525.524 -508.552 -422.319 0 0 0 -525.524 -508.552 -422.319 36 -143

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 132