4 Algemene dekkingsmiddelen over 2016 (bedrag x 1.000) Realisatie Begroting 2016 2016 saldovoor saldo na saldo wijziging wijziging Lokale middelen, waarvan de besteding niet gebonden is 1.934 1.914 1.914 Algemene uitkeringen 9.246 8.745 9.198 Dividend 476 97 462 Saldo van de financieringsfunctie 169 216 155 Compensabele BTW versus uitkering uit BTW compensatiefonds Overige algemene dekkingsmiddelen -260 -60 -141 Totaal 11.565 10.912 11.588 39 -143

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 135