5 Onvoorzien Door middel van het onderstaande overzicht wordt inzicht gegeven in de aanwending van het geraamde bedrag voor onvoorzien. De post onvoorzien is bedoeld als dekking voor lasten die niet in de begroting zijn opgenomen. 40 -143 Nr. Wijziging Omschrijving 2016 incidenteel 2016 structureel Saldo onvoorzien primitieve begroting 20.000 20.000 2016/06 Structurele gevolgen Najaarsnotitie 2015 19.861 2016/07 Kapitaallasten renovatie sportveld Hijum en aanleg voet-/fietspad voormalig spoortracé 10.858 -10.858 2016/12 Voorjaarsnotitie 2016 33.725 3.687 2016/14 Dekking nadelig saldo 2015 Veiligheidsregio -21.000 2016/17 Dekking onderhoud Bruggen, kades, oevers en duikers -10.000 2016/19 Najaarsnotitie 2016 55.100 Saldo onvoorzien na begrotingswijzigingen 98.683 22.690

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 136