H 11nn 1111 11111111 i i -11111 iiii Aantal aanvragen en toewijzigen kwijtschelding bedragen verleende kwijtschelding 350 300 250 200 150 100 50 0 i [I kwijtscheldingsverzoeken oewijzingen In totaal is er in 2016 voor een bedrag van 78.000 kwijtscheiding verleend. Dat is minder dan de voorgaande jaren, onder meer doordat meer sprake was van gedeeltelijke kwijtschelding. Onderstaande grafiek geeft een overzicht in het bedrag van de kwijtschelding in de afgelopen jaren. 100000 90000 80000 70000 60000 50000 40000 50000 20000 10000 bedrag kwijtschelding 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 44-143 m r#" N> >V> «é5 CV (Cv .KV ;CV .cv cv .tv ,a,i «V: ,,v- ,y

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 140