Voor een verdere uitleg van de procedure risico-identificatie, -inventarisatie en inventarisatie van beheersmaatregelen verwijzen wij u naar paragraaf 4.3 van de Nota Weerstandsvermogen Leeuwarderadeel. Hieronder volgt een weergave van de meest belangrijke risico's. 47 -143

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 143