9 Bedrijfsvoering Artikel 14 van het BBV zegt: De paragraaf betreffende de bedrijfsvoering geeft ten minste inzicht in de stand van zaken en de beleidsvoornemens ten aanzien van de bedrijfsvoering. Bedrijfsvoering betreft de bedrijfsprocessen binnen een gemeente om de beleidsdoelstellingen te kunnen realiseren alsmede de sturing en beheersing daarvan. Doelstellingen voor de bedrijfsvoering: Doelmatig (efficiënt): de mate waarin de gewenste prestaties en beoogde maatschappelijke effecten worden gerealiseerd met een zo beperkt mogelijke inzet van middelen; Doeltreffend (effectief): de inspanningen en uitgaven dragen op een effectieve wijze bij aan de realisatie van de beoogde doelen; Rechtmatig: de doelen worden bereikt in overeenstemming met de wettelijke kaders. 9.1 Organisatie Onze missie Een betrouwbare organisatie, gericht op mens en werk, die zich bewust verantwoordelijk toont voor het wel en wee van de samenleving in Leeuwarderadeel. Een organisatie waar het bestuur op kan bouwen, waar burgers graag een beroep op doen en waar de leden van die organisatie zelf trots op zijn. Onze visie We willen een betrouwbare organisatie zijn, die diensten levert aan burgers waar men wat aan heeft en waarvan men weet waar men aan toe is. Helder en betrouwbaar. Een organisatie, die respect afdwingt en waarvan de leden er een goed gevoel bij hebben daar aan te werken. De organisatie wil dat met enig lef ook uitstralen door continu het juiste evenwicht te vinden tussen: warm enthousiasme en stevige resultaatgerichtheid; gemeende gastvrijheid en correct optreden; open en duidelijk zijn naar elkaar en derden, maar altijd constructief; individueel verantwoordelijk zijn, maar werken als een team. Kernwaarden De gemeente Leeuwarderadeel heeft in vijf kernwaarden benoemd waar de organisatie voor wil staan. Deze kernwaarden zijn: 59 -143

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 155