9.2 Personeel Het aantal medewerkers in vaste dienst was op 31 december 2016 gedaald naar 45, terwijl dat er een jaar eerder nog 52 waren. Als gevolg van het interne vacaturebeleid met Leeuwarden zijn er in 2016 vijf medewerkers naar Leeuwarden vertrokken, terwijl twee medewerker met pensioen is gegaan. Op 1 januari 2017 zijn wij gestart met een vaste formatie van 36.25. Conform de afspraak om geen medewerkers meer in vaste dienst aan te nemen, wordt vrijkomende ruimte ingevuld door tijdelijke krachten. In onderstaand overzicht staat in de eerste kolom de beschikbare formatie, in de tweede kolom de bezetting met vaste medewerkers en vervolgens de verdeling tussen fulltimers en parttimers. Het verschil tussen beschikbare Fte en de bezetting is ingevuld met tijdelijke krachten op detacheringsbasis, via een pay roll constructie of via een dienstverleningsovereenkomst met Leeuwarden. Deze medewerkers behoren niet tot de vaste formatie. Daarnaast zijn er in 2016 extra medewerkers ingehuurd voor de decentralisaties en de afronding van de ICT migratie. Ook deze medewerkers behoren niet tot de vaste formatie. De verdeling over de verschillende organisatieonderdelen is als volgt: Organisatieonderdeel Fte bezetting fulltimers parttimers Directie 1 1 1 0 Griffier 0,78 0,78 0 1 Cluster Publiekszaken 7,17 6.51 2 6 Cluster Financiën 8,06 4,84 2 5 Cluster Interne zaken 8,22 5,18 2 6 Cluster VROM 8,5 6,5 4 4 Cluster Beheer Binnen 5 1 1 0 Cluster Beheer Buiten 14,00 10.44 10 1 Totaal 53,73 36.25 22 23 Plaatsing medewerkers in Leeuwarden, In het kader van de herindeling op 1 januari 2018 is afgesproken dat alle medewerkers in vaste dienst een maatwerkplaatsing krijgen bij de gemeente Leeuwarden. In de tweede helft van 2016 zijn wij met de voorbereidingen van deze maatwerkplaatsing begonnen. Het streven is dat de medewerkers op 1 april 2017 weten waar zij straks in Leeuwarden terechtkomen. 60 -143 Klantgericht Integer Professio neel

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 156