Ingekomen stukken Het lid van de raad dat het woord wil voeren over 'ingekomen stukken' meldt dit onder aanduiding van het onderwerp ten minste 12 uur vóór aanvang van de vergadering schriftelijk bij de griffier (artikel 20 RvO) Raadsvergadering d.d.; 22 juni 2017 Agendapunt: 6 Vnkommen stikken Ingekomen stukken Stiens, 13 juni 2017 Aan de raad, Voorstel: Besluiten tot hetgeen in de kolom "behandelingsvoorstel" staat vermeld DATUM AFZENDER ONDERWERP BEHANDELINGS VOORSTEL 1 24/05/17 AKD advocaten Afschrift Brief aan college inzake Goedkeuring wijziging statuten Onderwijsgroep Fier v.k.a. naar raadsleden verzonden 24/05/17 2 24/05/17 ANWB Gemeenteraadsverkiezingen 2018/ 6 thema's duurzame en gastvrije gemeente v.k.a. 3 01/06/17 FSU Meer mens, minder bureaucratie: snellere besluitvorming door de gemeente. Onderzoek verkorten bijzondere bijstandsprocedures Friese gemeenten. v.k.a. 4 06/06/17 VNG Gezamenlijke gemeentelijke uitvoering v.k.a. 5 06/06/17 Vluchtelingenwerk Nederland Vluchtelingenwerk(t) mei 2017 v.k.a. 6 06/06/17 Stichting Panorama Fryslan-Franeker 2018 Bijzonder initiatief ihkv Culturele Hoofdstad Leeuwarden-Fryslan 2018 v.k.a. 7 01/06/17 Wecycle Benchmark 2016 v.k.a. NR

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 15