10 Verbonden partijen Artikel 15 van het BBV zegt: 1 De paragraaf betreffende de verbonden partijen bevat ten minste: a. de visie op en de beleidsvoornemens omtrent verbonden partijen; b. de lijst van verbonden partijen, die wordt onderverdeeld in: 1°. gemeenschappelijke regelingen; 2'. vennootschappen en coöperaties; 3°. stichtingen en verenigingen,, 4°. overige verbonden partijen; 2 In de lijst van verbonden partijen wordt ten minste de volgende informatie opgenomen: a. de wijze waarop de provincie onderscheidenlijk de gemeente een belang heeft in de verbonden partij en het openbaar belang dat ermee gediend wordt; b. het belang dat de provincie onderscheidenlijk de gemeente in de verbonden partij heeft aan het begin en de verwachte omvang aan het einde van het begrotingsjaar; c. de verwachte omvang van het eigen vermogen en het vreemd vermogen van de verbonden partij aan het begin en aan het einde van het begrotingsjaar; d. de verwachte omvang van het financiële resultaat van de verbonden partij in het begrotingsjaar; e. de eventuele risico's, als bedoeld in artikel 11. eerste lid, onderdeel b. van de verbonden partij voor de financiële positie van de provincie onderscheidenlijk gemeente. Verbonden partij: Veiligheidsregio Fryslan Rechtsvorm Gemeenschappelijke regeling Vestigingsplaats Leeuwarden Doelstelling en openbaar belang; activiteiten De Veiligheidsregio verzorgt de wettelijke taken op het gebied van veiligheid en gezondheid voor de ruim 640.000 inwoners van de provincie. Relatie met beleidsprogramma Programma 2 - Integrale Veiligheid Deelnemende partijen Alle Friese gemeenten. Bestuurlijk belang Wethouder Vos is lid van het algemeen bestuur. Financieel belang De gemeente draagt ca. 761.000 bij. 64 -143

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 160