Bestuurlijk belang Wethouder Visser is lid van het algemeen bestuur. Financieel belang Jaarlijkse bijdrage. Financieel resultaat; vermogen 2014 2015 2016 Financieel resultaat 1.245 1.160 1.160 Eigen vermogen per ultimo 1.245 1.160 1.160 Vreemd vermogen per ultimo n.n.b. 1.273 1.273 Risico's In het geval van faillissement of liquidatie dragen de gemeenten gezamenlijk de aanwezige schulden en kosten. Ontwikkelingen In 2016 is er een DVO met de Fumo ondertekend. Een lange discussie over de hoeveelheid plus-uren waarvoor de gemeente Leeuwarderadeel in de begroting stond is hiermee afgesloten. In 2017 gaat de gemeente Leeuwarden een deel van de plus-uren van onze gemeente invullen en bekostigen. Verbonden partij: Hüs en Hiem Rechtsvorm Gemeenschappelijke regeling Vestigingsplaats Leeuwarden Doelstelling en openbaar belang; activiteiten Welstandsadvisering en monumentenzorg. Relatie met beleidsprogramma Programma 9 - Wonen Deelnemende partijen 27 gemeenten. Bestuurlijk belang Wethouder G. Visser is lid van het algemeen bestuur. Financieel belang De gemeente neemt welstandsadviezen af van de welstandscommissie Hüs en Hiem. 71 -143 (bedragen x 1.000.)

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 167