7 Informatie uit of via het college' Het lid van de raad dat het woord wil voeren over 'ingekomen stukken' meldt dit onder aanduiding van het onderwerp ten minste 12 uur vóór aanvang van de vergadering schriftelijk bij de griffier (artikel 20 RvO) Raadsvergadering d.d.: 22 juni 2017 Agendapunt: 7 Ynkommen stikken üt it kolleezje fan B&W Ingekomen stukken uit het college van B&W Stiens, 13 juni 2017 Aan de raad, Voorstel: Besluiten tot hetgeen in de kolom "behandelingsvoorstel" staat vermeld. 1 NR DATUM ONDERWERP BEHANDELINGS VOORSTEL 1 Mei /juni 2017 Besluitenlijst B&W van: - 23 mei 2017 - 30 mei 2017 -06 juni 2017 v.k.a. 2 Ontvangen 24-05-17 MEMO Brug over Stienzer Feart/ bestemming Water v.k.a. naar raadsleden verzonden 24/05/17 3 Ontvangen 24-05-17 MEMO Doortrekken Kletsefeart v.k.a. naar raadsleden verzonden 24/05/17 4 Ontvangen 24-05-17 MEMO Molen De Hoop v.k.a. naar raadsleden verzonden 24/05/17 5 Ontvangen 30-05-17 MEMO Recreatieve plus "Spoardyk" v.k.a. naar raadsleden verzonden 30/05/17 6 Ontvangen 13-06-17 MEMO Dorpenmanager v.k.a. 1 Aan de raad gerichte stukken van of via het college van B&W in het kader van de actieve informatieplicht.

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 16