14 Programma: 2 Integrale Veiligheid Portefeuillehouder: dhr. J.R.A. Boertjens Functie 120 Brandweer en rampenbestrijding 140 Openbare orde en veiligheid Lasten Begroting 2016 voor wijziging Begroting 2016 na wijziging Rekening 2016 Afwijking begroting/ rekening 509.257 148.090 496.825 145.889 477.364 109.522 19.461 36.367 657.347 642.714 586.886 55.828 Functie 120 Brandweer en rampenbestrijding Baten Begroting Begroting Rekening Afwijking 2016 2016 2016 begroting/ voor na wijziging rekening wijziging 0 0 0 0 0 0 0 0 Gerealiseerd resultaat voor bestemming -657.347 -642.714 -586.886 55.828 Toevoegingen aan reserves 0 0 0 0 Onttrekkingen aan reserves 0 0 0 0 Gerealiseerd resultaat na bestemming -657.347 -642.714 -586.886 55.828 Incidenteel De vermelde totale baten en lasten zijn inclusief de volgende incidentele bedragen: Omschrijving Lasten Baten Veiligheidsregio: afrekening 2015 11.000 Begrotingshistorie Tussentijdse bijstellingen Administratieve wijziging: Structurele gevolgen Najaarsnotitie 2015 Voorjaarsnotitie 2016 Hogere bijdrage Veiligheidsregio Resultaat 2016 Raadsbesluit Nr.begr.Wijz. Bedrag +/- 006 21.932 19.05.2016 012 2.201 014 -9.500 Specificatie van het ten opzichte van de begroting gerealiseerde saldo: Bedrag +/- 6.120.100 Brandweer en hulpverlening 9.127 6.120.200 Rampenbestrijding 10.334 6.140.100 Openbare orde en veiligheid 20.241 6.140.200 Bijzondere wetgeving 16.126 55.828 84 -143

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 180