16 Programma: 4 Lokale economie Portefeuillehouder: Mevr. R. v.d. Meulen-v.d. Ende Functie 310 Handel, ambacht en industrie 330 Nutsbedrijven 340 Agrarische productie en ontginning Lasten Begroting 2016 voor wijziging Begroting 2016 na wijziging Rekening 2016 Afwijking begroting/ rekening 80.680 1.956 71.511 80.680 1.956 89.322 97.483 2.087 24.385 -16.803 -131 64.937 154.147 171.958 123.955 48.003 Functie 310 Handel, ambacht en industrie 311 Baten marktgelden 340 Agrarische productie en ontginning Baten Begroting 2016 voor wijziging Begroting 2016 na wijziging Rekening 2016 Afwijking begroting/ rekening 25.843 11.640 9.600 25.843 11.640 9.600 44.840 10.494 40.207 18.997 -1.146 30.607 47.083 47.083 95.541 48.458 Gerealiseerd resultaat voor bestemming -107.064 -124.875 -28.414 96.460 Toevoegingen aan reserves 0 0 0 0 Onttrekkingen aan reserves 0 0 0 0 Gerealiseerd resultaat na bestemming -107.064 -124.875 -28.414 96.460 Incidenteel De vermelde totale baten en lasten zijn inclusief de volgende incidentele bedragen: Omschrijving Lasten Baten Kosten verbouw noodlokelen De Twilling (verhuur Talant) 18.000 Bijdrage Talant in de kosten van de verbouw van de noodlokalen bij De Twilling 18.000 Opbrengst verkoop groenstroken 27.000 Begrotingshistorie Tussentijdse bijstellingen Raadsbesluit Nr.begr.Wijz. Bedrag +/- Najaarsnotitie 2016 25.10.2016 019 -17.811 Resultaat 2016 Specificatie van het ten opzichte van de begroting gerealiseerde saldo: Bedrag +/- 6.310.100 Straatmarkten 6.846 6.310.200 Economische zaken 2.377 6.310.300 Bedrijfscontacten -6.124 6.310.400 Kredietbank -905 6.311.100 Baten Marktgelden -1.146 6.330.100 Nutsbedrijven -131 89 -143

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 185