O 17 Programma: 5 Onderwijs Portefeuillehouder: Dhr. C. Vos Begroting Begroting Rekening Afwijking 2016 2016 2016 begroting/ Functie voor na wijziging rekening wijziging 420 Basisonderwijs, exclusief onderwijshuisvesting (Openbaar en Bijzonder) 42.558 42.558 26.811 15.747 421 Basisonderwijs, onderwijshuisvesting (Openbaar en Bijzonder) 393.277 393.277 382.790 10.487 422 Bijzonder basisonderwijs, exclusief onderwijshuisvesting 0 0 0 0 423 Bijzonder basisonderwijs, onderwijshuisvesting 0 0 0 0 480 Gemeenschappelijke baten en lasten van het onderwijs 262.050 268.548 246.239 22.309 482 Volwasseneneducatie 8.137 8.137 0 8.137 Lasten 706.022 712.520 655.841 56.679 Begroting Begroting Rekening Afwijking 2016 2016 2016 begroting/ Functie voor wijziging na wijziging rekening 421 Basisonderwijs, onderwijshuisvesting (Openbaar en Bijzonder) 46.156 46.156 37.797 -8.359 480 Gemeenschappelijke baten en lasten van het onderwijs 3.200 3.200 3.191 -9 Baten 49.356 49.356 40.988 -8.368 Gerealiseerd resultaat voor bestemming -656.666 -663.164 -614.852 48.311 Toevoegingen aan reserves 0 0 0 0 Onttrekkingen aan reserves 0 0 0 0 Gerealiseerd resultaat na bestemming -656.666 -663.164 -614.852 48.311 Incidenteel De vermelde totale baten en lasten zijn inclusief de volgende incidentele bedragen: Omschrijving Kosten buitenschilderwerk tijdelijke huisvesting De Twilling Doorbelasting deel kosten buitenschilderwerk Kosten van vandalisme Lasten 2.500 2.000 Baten 1.300 91 -143

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 187