Begroti ngshistorie Tussentijdse bijstellingen Raadsbesluit Nr.begr.Wijz. Bedrag +/- Najaarsnotitie 2016 25.10.2016 019 -6.498 Resultaat 2016 Specificatie van het ten opzichte van de begroting gerealiseerde saldo: Bedrag +/- 6.420.100 Openbaar basisonderwijs-algemeen-excl.huisv. 10.362 6.420.200 Bijzonder onderwijs, exclusief onderwijs 5.384 6.421.100 Openbaar basisonderwijs-algemeen- onderwijshuisv. 1.160 6.421.200 Bijzonder onderwijs, onderwijshuisvesting 968 6.422.100 Bijzonder basisonderwijs-excl. onderwijshuisv.- 0 6.423.100 Bijzonder onderwijs-onderwijshuisvesting- 0 6.480.100 Gemeentelijk onderwijsbeleid 9.746 6.480.200 Onderwijsbegeleiding 3.227 6.480.300 Leerlingenvervoer -2.465 6.480.400 Uitvoering leerplichtwet 4.591 6.480.500 Overige onderwijsvoorzieningen 7.202 6.482.100 Onderwijs aan volwassenen 8.137 48.311 Overzicht afwijkingen in de doorbelastingen van apparaatslasten Functie Omschrijving functie Afwijking begroting /rekening Waarvan apparaats lasten Afwijking overige budgetten 420 Basisonderwijs, exclusief onderwijshuisvesting (Openbaar en Bijzonder) 15.747 12.470 3.277 421 Basisonderwijs, onderwijshuisvesting (Openbaar en Bijzonder) 2.128 4.768 -2.640 422 Bijzonder basisonderwijs, exclusief onderwijshuisvesting 0 423 Bijzonder basisonderwijs, onderwijshuisvesting 0 480 Gemeenschappelijke baten en lasten van het onderwijs 22.309 12.732 9.577 482 Volwasseneneducatie 8.128 8.137 -9 Totalen 48.311 38.107 10.205 Toelichting op de (analyse van) afwijking in de overige budgetten groter dan 10.000 Bedrag +/- Van een verklaring van de afwijkingen in de overige budgetten is vanwege het geringe saldo van deze afwijkingen afgezien. 92 -143

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 188