Begrotingshistorie Tussentijdse bijstellingen Raadsbesluit Nr.begr.Wijz. Bedrag+/- Formatiegebiedsteam 001 -126.460 Coördinator gebiedsteams Noard West Fryslan 003 -15.576 Voorjaarsnotitie 2016 19.05.2016 012 -239.707 Eksperimenteareyn it sosjaal domein 013 -35.000 Hogere bijdrage Veiligheidsregio 014 -11.500 Herziene begr 2016 Dienst v4 10.12.2015 015 28.128 Herz begroting 2016 Dienst v4 bijstandsuitkeringen 016 -63.596 Afrekening jaarrekening 2015 Dienst SoZaWe 08.09.2016 018 -44.909 Najaarsnotitie 2016 25.10.2016 019 -125.804 Tegenboeken BWN 216-015 020 -28.128 Tegenboeken BWN 2016-016 021 63.596 Administratieve wijziging n.a.v. Najaarsnotitie 2017 022 0 Resultaat 2016 Specificatie van het ten opzichte van de begroting gerealiseerde saldo: Bedrag +/- 6.510.100 Bibliotheekwerk 12.924 6.511.300 Ontwikkelingssamenwerking 22 6.610.100 Beleidsontwikkeling/voorlichting soc. voorzieningen 5.888 6.610.400 Algemene bijstandsverlening 616 6.611.100 Sociale werkvoorziening 500 6.614.100 Bijzondere bijstandsverlening -74.203 6.614.200 Minimabeleid 17.120 6.614.300 Kwijtschelding belastingen 13.627 6.614.400 Schuldhulpverlening 7.424 6.620.100 Algemeen maatschappelijk werk 0 6.620.200 Schuldhulpverlening 0 6.620.300 Ouderenwerk 0 6.620.400 Slachtofferhulp 0 6.621.100 Asielzoekers 39.072 6.622.100 Huishoudelijke verzorging /WMO 0 6.623.100 Participatiebudget 24.988 6.630.100 Jeugd-en jongerenwerk 0 6.630.200 Dorpshuizen 0 6.630.300 Samenlevingsopbouwwerk 0 6.650.100 Kinderopvang 18.101 6.650.200 Peuterspeelzalen 46.711 6.652.100 Voorzieningen gehandicapten (WRV) 0 6.661.100 Voorziening gehandicapten (WRV) 21.194 6.662.100 Huishoudelijke verzorging/WMO 21.343 6.663.100 Opvang en beschermd wonen WMO 64.493 6.667.100 Eigen bijdragen maatwerkvoorzieningen WMO en Jeugd 9.113 6.670.100 Algemeen maatschappelijk werk 115.549 6.670.200 Ouderenwerk 0 6.670.300 Slachtofferhulp 39 6.670.400 Jeugd- en jongerenwerk 0 6.670.500 Dorpshuizen 7.200 6.670.600 Samenlevingsopbouwwerk -3.883 6.670.700 WMO Centrum Jeugd en Gezin 1.780 98 -143

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 194