Specificatie van het ten opzichte van de begroting gerealiseerde saldo: Bedrag +/- 6.671.100 Eerstelijnsloket WMO en Jeugd -24.162 6.672.100 PGB WMO en Jeugd 405.409 6.677.100 Eigen bijdragen alg. voorzieningen WMO en Jeugd 1.465 6.682.100 Individuele voorzieningen Natura Jeugd -51.534 6.683.100 Veiligheid, jeugdreclassering en opvang Jeugd 111.492 6.687.100 Ouderenbijdragen indiv. voorzieningen en opv. Jeug 1.627 6.714.100 Overige basisgezondheidszorg 7.974 6.714.200 Overige volksgezondheid -7.181 6.715.100 Jeugdgezondheidszorg v.d. Centra voor Jeugd en Gez 4.675 6.716.100 WMO van de Centra voor Jeugd en gezin 0 6.923.100 Uitkering deelfonds sociaal domein 0 799.384 Overzicht afwijkingen in de doorbelastingen van apparaatslasten Functie Omschrijving functie Afwijking begroting /rekening Waarvan apparaats lasten Waarvan afrekening Dienst SZW Afwijking overige kosten 510 Openbaar bibliotheekwerk 12.924 5.981 6.943 511 Vormings- en ontwikkelingswerk 22 22 610 Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen en subsidies 6.504 -17.196 -78.992 102.692 611 Sociale werkvoorziening 500 -20.500 21.000 614 Gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid -36.032 316 -57.515 21.167 621 Vreemdelingen 39.072 -1.621 40.693 623 Re-integratie- en participatievoorzieningen Participatiewet 24.988 24.988 0 650 Kinderdagopvang 64.812 29.293 -3.418 38.937 661 Maatwerkvoorzieningen Natura materieel Wmo 21.194 8.137 14.002 -945 662 Maatwerkvoorzieningen Natura immaterieel Wmo 21.343 -45.023 15.512 50.854 663 Opvang beschermd wonen Wmo 64.493 6.103 58.390 0 667 Eigen bijdragen maatwerkvoorzieningen en opvang Wmo 9.113 9.113 0 670 Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd 120.686 24.208 78.869 17.609 671 Eerstelijnsloket Wmo en Jeugd -24.162 16.274 -28.490 -11.946 672 PGB Wmo en Jeugd 405.409 6.103 399.306 0 677 Eigen bijdragen algemene voorzieningen Wmo en Jeugd 1.465 1.465 0 99 -143

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 195