20 Programma: 8 Milieu en Afval Portefeuillehouder: Mevr. 6. Visser Functie 721 Afvalverwijdering en -verwerking 723 Milieubeheer Lasten Begroting 2016 voor wijziging Begroting 2016 na wijziging Rekening 2016 Afwijking begroting/ rekening 1.155.753 176.229 1.097.947 136.229 1.094.741 147.514 3.207 -11.285 1.331.982 1.234.176 1.242.255 -8.078 Functie 721 Afvalverwijdering en-verwerking 725 Baten reinigingsrechten en afvalstoffenheffing Baten Gerealiseerd resultaat voor bestemming Toevoegingen aan reserves Onttrekkingen aan reserves Gerealiseerd resultaat na bestemming Begroting 2016 voor wijziging Begroting 2016 na wijziging Rekening 2016 Afwijking begroting/ rekening 210.225 1.150.340 154.225 1.150.340 159.820 1.165.447 5.595 15.107 1.360.565 1.304.565 1.325.267 20.702 28.583 70.389 83.012 12.623 0 0 0 0 0 0 0 0 28.583 70.389 83.012 12.623 Incidenteel De vermelde totale baten en lasten zijn inclusief de volgende incidentele bedragen: Omschrijving Lasten Baten In 2016 komen geen incidentele baten en/of lasten voor op dit programma. Begrotingshistorie Tussentijdse bijstellingen Raadsbesluit Nr.begr.Wijz. Bedrag +/- Samenwerking belastingen met Leeuwarden 008 1.806 Voorjaarsnotitie 2016 19.05.2016 012 40.000 Najaarsnotitie 2016 25.10.2016 019 0 Resultaat 2016 Specificatie van het ten opzichte van de begroting gerealiseerde saldo: Bedrag +/- 6.721.100 Afvalverwijdering en-verwerking 8.802 6.723.100 Milieubeheer -11.562 6.723.200 Ongediertebestrijding 276 6.725.100 Baten reinigingsrechten en afvalstoffenheffing 15.107 12.623 103 -143

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 199