Begrotingswijziging BWN 2017 - 07 Leeuwarderadeel over en uit geen programma Lasten fSaïdö I III -39.570 J -53.000 0 I 8 0 Burger en Bestuur Lasten Saldo ÖT -53.000 j 0| TJ jf Algemene dekkingsmiddelen Baten Aldus vastgesteld door de raad van de Gemeente Leeuwarderadeel in zijn openbare vergadering van 22 juni 2017. Activiteit Subcategorie Ine Kenmerk Bedrag begroting Bedrag 2017 Bedrag 201S Bedrag 2019 Bedrag 2020 Bedrag 2021 7910010 Algemene reserve 4600000 Storting aan reserves/voorzieningen Nee 0 39.570 53.000 0 0 0 0 Totaal lasten 39.570 53.000 0 0 0 0 Activiteit Subcategorie Ine Kenmerk Bedrag Bedrag Bedrag Bedrag Bedrag Bedrag begroting 2017 2018 2019 2020 2021 6005100 Bestuurlijke samenwerking 4343999 Overige kosten Nee 0 0 53.000 0 0 0 0 Totaal lasten 0 53.000 0 0 0 0 Activiteit Subcategorie Ine Kenmerk Bedrag begroting Bedrag 2017 Bedrag 2018 Bedrag 2019 Bedrag 2020 Bedrag 2021 6980100 Mutaties res. In verband met hoodf. 0 t/m 9 8600000 Onttrekking aan reserves Nee 0 218.958 53.000 0 0 0 0 Totaal baten 218.958 53.000 0 0 0 0 Saldo 218.958 53.000 0 0 0 0

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 20