De investeringen met economisch nut kunnen als volgt worden onderverdeeld: Boekwaarde per 31-12-2016 Boekwaarde per 01-01-2016 Gronden en terreinen 810 805 Bedrijfsgebouwen 8.592 8.761 Vervoermiddelen 396 472 Machines, apparaten en installaties 45 89 Totaal 9.843 10.127 Verloop van de boekwaarde van de investeringen met economisch nut: Boekwaarde Investe Afwaar Afschrij Boekwaarde 01-01-2016 ringen dering vingen 31-12-2016 Gronden en terreinen 805 5 810 Bedrijfsgebouwen 8.761 347 516 8.592 Vervoermiddelen 472 76 396 Machines, apparaten en installaties 89 44 45 Totaal 10.127 352 636 9.843 De belangrijkste in het boekjaar gedane investeringen zijn: Renovatie korfbalveld te Hijum 33.638 Voorbereidingskrediet Verbouw Samenwerkingsschool Britsum 313.200 Sub-totaal 346.838 Daarnaast is de volgende grond overgeheveld van de voorraden: Grond te Hijum 4.431 351.269 Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven: Boekwaarde Boekwaarde per 31-12-2016 per 01-01-2016 Rioleringen 4.311 4.220 Totaal 4.311 4.220 119 -143

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 214