O Boekwaarde grondbedrijfcomplexen ultimo 2016 - - Omschrijving Boekwaarde 1-1-2016 Investeringen Opbrengsten 2016 2016 Ten laste van Gewone dienst Boekwaarde 31-12-2016 Verkocht Voorraad 2016 eind 2016 Comolexen met kostoriisberekenine Stiens Oost Hijum sub-totaal 663.890 4.418 668.307 133.975 (4.418) 129357 797.865 797365 7,69ha Totalen 668307 129357 797365

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 218