Gebeurtenissen na balansdatum Uitgangspunt is dat te allen tijde bij het opmaken van de jaarrekening beschikbare informatie over de feitelijke situatie per balansdatum in aanmerking is genomen en als zodanig verwerkt. 135 -143

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 230