27 Vaststellingsblad Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente LEEUWARDERADEEL in zijn openbare vergadering van 22 juni 2017 de griffier, de voorzitter, (mevroLjfv/mr. G.J. OlthofV (drs. J.R.A. Boertjens) 141 -143

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 236