JI GEMEENTE rm Leeuwarderadeel Voorjaarsnotitie 2017 o Bestuursrapportage over de voortgang van de begroting Stiens, 22 juni 2017 Versie 3.0

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 242