Inhoud Inhoud Programma 1 - Burger en Bestuur Programma 2 - Integrale Veiligheid Programma 3 - Beheer openbare ruimte Programma 4 - Lokale economie Programma 5 - Onderwijs Programma 6 - Sport, recreatie en cultuur Programma 7 - Sociaal domein Programma 8 - Milieu en Afval Programma 9 - Wonen Programma 10 - Algemene dekkingsmiddelen Bijlage verloop algemene reserve Bijlage structureel en incidenteel

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 243