Programma 1 - Burger en Bestuur Portefeuillehouder: dhr. J.R.A. Boertjens Cluster: Directie Dit programma bestaat uit onderwerpen die betrekking hebben op de relaties tussen het bestuur en de burger. Daarbij gaat het om het realiseren van de gewenste maatschappelijke doelstellingen, de voorlichting, de burgerparticipatie en de gemeentelijke dienstverlening. WAT WILLEN WE BEREIKEN Wij gaan het laatste jaar in van het meer dan 900 jarig bestaan van de gemeente Leeuwarderadeel. Ook in ons laatste jaar willen wij een gemeente zijn waarbij de dienstverlening aan burgers, organi saties en maatschappelijke instellingen adequaat en optimaal is. De focus zal zijn dat we met de naderende samenvoeging met Leeuwarden, en een deel van Littenseradiel, een zo soepel mogelijke overgang willen bewerkstelligen. Soepel voor burgers, bedrijven en personeel. De burgers zullen in de aanloop naar de samenvoeging toe hierover goed voorgelicht worden. Daar waar mogelijk, zullen we beleid alvast gaan harmoniseren met de gemeente Leeuwarden. Alvorens definitieve besluiten worden genomen zullen deze besproken worden met de instellingen en verenigingen. De afspraken die we gaan maken moeten helder zijn, dit om misverstanden te voorkomen. Ook in de ambtelijke organisatie ligt de focus op de overgang naar Leeuwarden. WAT HEBBEN WE GEDAAN IN 2017 Bestuurlijke toekomst Betere dienstverlening Burgerparticipatie

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 244