Programma 2 - Integrale Veiligheid Portefeuillehouder: dhr. J.R.A. Boertjens Cluster: Publiekszaken Het programma Integrale Veiligheid omvat onder andere de thema's brandweerzorg, rampenbestrijding, handhaving en openbare orde. WAT WILLEN WE BEREIKEN De gemeente Leeuwarderadeel wil dat haar burgers een veilige woon- en leefomgeving hebben. Dat inwoners bij problemen eerst zelf actie ondernemen, maar bij voortdurende veiligheidsproblemen, deze melden bij de gemeente of de politie. WAT HEBBEN WE GEDAAN IN 2017 Veilige woon- en leefomgeving Huiselijk geweld geweld op straat Jeugd en veiligheid Fysieke veiligheid Rampenbestrijding TT 1-1- - -Hp

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 246