Programma 3 - Beheer openbare ruimte Portefeuillehouder: Mevr. G. Visser Cluster: Beheer openbare ruimte Tot de openbare ruimte behoren (on)verharde wegen, water, havens, bruggen, gebouwen, openbaar groen, speelplaatsen, riolering en openbare verlichting. WAT WILLEN WE BEREIKEN In 2017 werken we naar toe naar de daadwerkelijke herindeling met de fusiegemeente Leeuwarden. De kapitaalgoederen willen we op minimaal het door Leeuwarden gehanteerde niveau afleveren. Beeldkwaliteit en de werkwijze Leeuwarden zijn daarbij de kernwoorden. WAT HEBBEN WE GEDAAN IN 2017 Openbaar groen Riolering Wegen Gemeentelijke gebouwen Bruggen, kades en duikers

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 248