frege bedrach. Moat it kolleezje werom mei in foarstei nei de ried? As de FNP oan it foarstel fan de 106.000 euro fêsthaldt dan moat men ek oanjaan wêr't dan de beslutfoarming fait. Men hat ek te meitsjen mei tiidsdruk. De hear Klaver (GBL): Is er een optie om het aan te houden en er volgende week nog eens op terug te komen? De hear De Kroon (PvdA): As de stimmen stake dan komt der net in beslüt. En dêr liket it no op. De foarsitter: Hij brengt het voorstel in stemming. De hear Van Diggelen (WD): STEMVERKLARING: Hij stemt tegen het voorstel omdat het geen recht doet aan hetgeen de projectgroep/ commissie voor ogen heeft. De foarsitter: Het voorstel wordt met 8 stemmen voor (PvdA 4, CDA 3 en WD 1 dhr. Pot) en 6 stemmen tegen GBL 3, FNP 2 WD 1 dhr. van Diggelen bij meerderheid van stemmen aangenomen. 4

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 24